Heeft de Belgische e-Government een goede hosting?
 

Louvain-la-Neuve, België, 18/12/2008

   
 

Volgens een onderzoek van InternetVista, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van internettoepassingen, vertonen de sites van de Belgische en Europese e-overheden een hoge mate van beschikbaarheid voor de burger. Sommige openbare besturen zouden echter meer moeten letten op de kwaliteit van de hosting van hun site.

InternetVista heeft gedurende tien weken (van 27 juli tot 9 oktober jongstleden) 27 sites in het oog gehouden van e-overheden op regionaal, federaal en Europees vlak. Elke minuut heeft een robot elk van de geobserveerde sites bezocht om de bereikbaarheid ervan te controleren en eventuele pannes of tekortkomingen op te sporen.

De beste resultaten werden behaald door de federale regering (Belgium.be), de Europese Commissie (Europa.eu), de Kruisbank der Ondernemingen en Easi-Wal (Waals commissariaat voor de administratieve vereenvoudiging). Hun sites vertoonden een bereikbaarheidsgehalte hoger dan 99,9%, met als topper Easi-Wal met 100%.

Tax-Calc en het Koninklijk Paleis abonnement op absenteïsme

Daarentegen werden de slechtste scores behaald door de sites van het Koninklijk Paleis (Monarchie.be) en de Tax-Calc toepassing die de FOD Financiën aanbeiden. Die laatste was gedurende de observatieperiode in totaal 48 uur onbereikbaar, met een piek van 24 uur tussen 2 en 3 augustus. "Dit stilzwijgen was te wijten aan een update van de server waarop de site Tax-Calc gehost wordt, merkt Cédric Braem op, Managing Director bij InternetVista. Men kan zich echter afvragen of deze update wel opportuun was, vermits de belastingplichtigen op dat moment hun belastingaangifte nog konden indienen."

InternetVista stelde ook geregeld gebreken vast op de site van de federale politie, of het portaal van de Brusselse Regio, dat op 6 augustus meer dan 10 uur onbereikbaar was... omwille van een panne van Electrabel in de wijk. Hetzelfde probleem op de portaalsite van de Waalse regio (Wallonie.be) die in september twee uur panne had. Er waren "zwaardere" banners en video's op de site geplaatst om de eerste verjaardag te vieren van het Marshall Plan, wat zorgde voor grote vertraging bij de toegang tot Wallonie.be.

"Over het algemeen vertonen de sites van de e-overheid een bereikbaarheid die volkomen strookt met hun missie van openbare dienstverlening, onderlijnt Cédric Braem. Er is echter ruimte voor technische verbetering, vooral omdat het internet het communicatiekanaal bij uitstek geworden is tussen de Belgische burger en de instellingen. Vandaar ook het belang van een professionele hosting en een permanente bewaking van uw site om de bereikbaarheid ervan te garanderen."

Wenst u meer info ?
InternetVista
Cédric Braem
Tel. +32 490 22 91 90


Over InternetVista
InternetVista, dat in 2003 opgericht werd door Cédric Braem en Christophe Darville, is gespecialiseerd in de monitoring van internettoepassingen. Tegen een bescheiden abonnementsprijs bewaakt InternetVista 24 uren op 24 uw internetdiensten, en waarschuwt het u meteen bij een malfunctie (falen van de database, een server onbereikbaar..).
Vijf jaar na haar oprichting telt InternetVista een 9.000 gebruikers verspreid over meer dan 114 landen. Tot het kapitaal van het in Louvain-La-Neuve gevestigde bedrijf behoort met name het investeringsfonds E-Merge.

 
# # #
 

Agency / Source: internetVista

 

Availability: All Regions

 
# # #
 
   
  For more information, please visit:
internetVista
Media contact: Cédric Braem
Media contact phone: + 32 (0)10 39 00 75