Zijn mijn gegevens beschermd?

internetVista® garandeert de bescherming van uw gegevens. In eerste instantie de bescherming van uw persoonsgegevens: InternetVista verbindt er zich toe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. U kunt uw gegevens bekijken en wijzigen via de beheertool.

Vervolgens worden alle gegevens die u via onze website verstrekt doorgegeven via een beveiligd kanaal in SSL (Thawte certificaat).

Ten slotte worden alle belangrijke gegevens die u ons verstrekt in onze databank versleuteld

Het feit dat wij PCI-compliant zijn verplicht ons om de regels inzake webbeveiliging na te leven en we worden hier overigens op geregelde tijdstippen op gecontroleerd.

Start uw gratis proef