Waarschuwingen via e-mail, sms, Slack, iphone ...

In geval van een bedrijfsstoornis in één van uw bewaakte toepassingen wordt u onmiddellijk gewaarschuwd door internetVista® waardoor u zo snel mogelijk kunt reageren.

De momenteel beschikbare waarchuwingskanalen zijn e-mail, verzending van een sms op een gsm, verzending van een message via Slack. Dat zijn de meest gebruikte media of waarschuwingskanalen, maar wij bieden u ook waarschuwingen van het type Webhook aan waarmee u in geval van een waarschuwing de te treffen maatregelen om aan het gedetecteerde probleem te verhelpen kunt automatiseren. In geval van een alarm zal het internetVista platform inderdaad automatisch contact opnemen met een URL die u hebt meegedeeld. Er zal een informatiepakket (parameters) naar de URL worden verzonden zodat u kunt bepalen welke maatregelen u moet nemen.

Tot slot is er ook een in real time bijgewerkte RSS flux met waarschuwingen beschikbaar.

In geval van een waarschuwing bevatten de verstuurde berichten informatie waarmee u de oorzaak van het probleem kunt vaststellen.

U kunt beslissen om niet alleen te worden verwittigd als er zich een probleem voordoet, maar ook een waarschuwing te ontvangen als het probleem is opgelost.

Zorg ervoor dat u als eerste op de hoogte bent van eventuele problemen!

Start uw gratis proef