Wat zijn de IP-adressen van de internetVista bewakingscentra?

Deze IP-adressen kunnen van nut zijn om uw firewall of infrastructuur juist te configureren zodat de bewaking naar behoren werkt.

Welke fouten kunnen zich voordoen tijdens de bewaking?

Op deze pagina vindt u alle door internetVista gebruikte statussen. Het betreft de statussen van door de bewakingscentra uitgevoerde controles. Voor elke status vindt u de bijbehorende code en een korte beschrijving.

Hoe ontvangt u de monitoringwaarschuwingen in Slack?

Als u de oplossing voor teamcommunicatie Slack gebruikt (https://slack.com), kunt u ze voortaan integreren met uw monitoring door internetVista. In de praktijk geeft deze integratie u de mogelijkheid om waarschuwingen rechtstreeks te ontvangen via een Slack-kanaal dat u met uw team deelt. Hierna volgen de vereiste stappen om Slack voor internetVista te configureren:

Ik heb mijn waarschuwing niet ontvangen...

Uw toepassing is uitgevallen en u hebt geen waarschuwing ontvangen? Wij zullen samen met u stap voor stap nagaan wat dit kan hebben veroorzaakt:

Hoe de diagnose stellen van de gedetecteerde fout?

internetVista® heeft een fout in uw toepassing (uw website, uw e-mailserver,...) gedetecteerd; Over welke fout gaat het, hoe bepalen wat er is gebeurd?

Wat is een toepassing?

In onze terminologie is een toepassing een element dat onder bewaking is gesteld. Het kan gaan om een URL, een mailserver, een DNS-server of een mySql databank.

Wat is een medium?

Het medium is het communatiemiddel tussen u en internetVista. Het medium wordt tevens gebruikt voor waarschuwingen en om u prestatiestatistieken van uw internetdiensten te bezorgen.

Welke 'user-agent' gebruikt internetVista?

De bewakingscentra gebruiken de user-agent 'internetVista monitor (Mozilla compatible) om uw webserver te bezoeken

Ik heb mijn prestatierapport niet ontvangen...

De prestatierapporten worden via e-mail verstuurd. Als u de mails met de prestatierapporten niet ontvangt, vindt u hier een lijst met zaken die u moet controleren om uit te zoeken wat dit probleem veroorzaakt:

Hoe start ik de bewaking op?

Met de diensten van internetVista® kunt u uw verschillende Internet-toepassingen bewaken. Deze toepassingen kunnen websites zijn (http), beveiligde websites (https), servers met bestanden (ftp), domeinnaam servers (dns), elektronische mailservers (smtp, imap en pop), servers (ping), databases (mysql) of nog uw eigen toepassingen die rechtstreeks op tcp en udp gebaseerd zijn.

Wat moet ik bewaken?

Wilt u uw cruciale toepassingen monitoren?

Hoe waarschuwingen ontvangen in geval van problemen met mijn site?

Wij bewaken uw internetdiensten en verwittigen u zo snel mogelijk in geval van bedrijfsstoornissen in deze diensten.

De URL die ik bewaak wijzigt, hoe werk ik mijn account bij?

Uw behoeften wijzigen na verloop van tijd, uw sites eveneens. Als de URL van de website die u door ons laat bewaken wijzigt, moet u deze dan ook wijzigen in onze internetVista manager:

Hoe ervoor zorgen dat de bezoekersstatistieken (web analytics) geen vertekend beeld geven?

De uitsluiting van onze controlebezoeken uit uw statistieken hangt af van het statistieksysteem dat u gebruikt. Als u een systeem zoals Google Analytics, Xiti of Netstat gebruikt, worden wij niet in uw statistieken opgenomen omdat onze robots de javascriptcodes in uw pagina's niet uitvoeren. Als u echter een loganalysesysteem zoals Apache gebrujikt, moet u onze bewakingscentra uitsluiten uit uw statistieken. U kunt dit doen op basis van onze user-agent of op basis van onze IP-adressen.

Wat is de bewakingsfrequentie van de internetbewakingsdienst?

Onze bewakingdienst bewaakt uw internetdiensten om de 1 tot 60 minuten al naargelang uw voorkeur. U kiest de gewenste frequentie naargelang uw behoeften en vooral naargelang het belang van de te bewaken dienst.

Hoe kan ik de waarschuwingen bekijken?

U kunt de waarschuwingen bekijken via de lijst van waarschuwingen in de beheertool.

Hoe de informatie verbonden met een waarschuwing van mijn webbewaking raadplegen?

Een alarm slaat aan als onze bewakingscentra een anomalie of bedrijfsstoornis detecteren in uw toepassing die onder bewaking staat. U ontvangt alleen een waarschuwing als deze fout bevestigd wordt door ten minste één ander bewakingscentrum, dit om vals alarm te voorkomen.

Hoe een sleutelzin definiëren om de webbewaking te optimaliseren?

In het geval van websitebewaking is het van belang dat u nagaat of de content van de onder bewaking geplaatste pagina inderdaat aan uw verwachtingen voldoet. Hiertoe controleren onze bewakingscentra of de vanaf uw website gedownloade content een door u gekozen sleutelzin bevat.

Wat is de status van een toepassing?

Voor de status van een toepassing zijn er drie mogelijkheden:

Ik ben mijn paswoord vergeten ...

Als u uw paswoord voor uw bewakingsaccount vergeten bent, kunt u het naar u laten opsturen via e-mail vanuit de pagina 'paswoord opvragen'.

Hoeveel bandbreedte verbruikt internetVista?

De door onze bewakingsdienst verbruikte bandbreedte tijdens de controles is verwaarloosbaar. Wij simuleren inderdaad op regelmatige tussentijden de komst van een internetgebruiker maar wij downloaden alleen de HTML-code van uw pagina zonder de afbeeldingen en de bijbehorende scripts.

Hoe de configuratie van de waarschuwingen testen.

Om te testen of de configuratie van uw waarschuwingsmedia goed is en of u uw waarschuwingen ontvangt, adviseren wij u om:

Ik ontvang mijn e-mails niet?

De goede ontvangst van e-mails is van doorslaggevend belang voor de bewakingsactiviteit die wij u aanbieden. Deze e-mails zijn inderdaad erg belangrijk zowel voor de waarschuwingen als voor de rapporten.
Start uw gratis proef