Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt op ieder ogenblik alle gegevens van uw monitoring account wijzigen, evenals uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, emailadres, postadres... Die gegevens zijn online toegankelijk en u kunt ze wijzigen via de beheertool die u ter beschikking wordt gesteld.

Al uw persoonlijke gegeven zijn versleuteld opgenomen in onze databanken.

Bovendien verbindt InternetVista er zich toe om de geldende wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Start uw gratis proef