Uptime van uw bewaakte diensten

internetVista® monitoring controleert de goede werking van uw internetdiensten (websites, mailservers, mySql databank,...) op geregelde tijdstippen. Op basis van die regelmatig herhaalde controles en de daaruit voortlvoeiende metingen worden er prestatierapporten opgesteld die u een zicht geven op de prestaties van uw diensten op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis.

Hulp bij het identificeren van pannes

Dankzij de monitoring van websites en andere internetdiensten (e-mailservers, mySql server, FTP-servers, DNS-servers,...) wordt u onmiddellijk gewaarschuwd in geval van bedrijfsstoornissen in uw diensten. De waarschuwingen worden u toegestuurd via e-mail, sms, Slack of nog door een Webhook op te roepen waarmee de reactie op een panne kan worden geautomatiseerd.

Analyse van de reactietijden van uw servers

De monitoring van internetVista® produceert prestatierapporten gebaseerd op de metingen die tijdens de vele dagelijkse controles tegen de gewenste frequentie worden uitgevoerd. De prestatierapporten kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden aangeleverd.

Mogelijkheden voor export van gegevens

Het platform van internetVista® dat instaat voor de bewaking van uw websites; controleert op regelmatige basis de goede werking van uw internetdiensten. Elke controle wordt gedurende bepaalde tijd in ons systeem bewaard en u kunt deze onverwerkte gegevens in CSV-formaat exporteren.

Prestatierapporten online of via e-mail

Ons platform voor de bewaking van internetdiensten (websites,mailservers, mySql databank,...) controleert de goede werking van uw diensten tegen een regelmatige frequentie en waarschuwt u onmiddellijk in geval van een slechte werking of een panne van uw website of andere internetdiensten.

Toegang tot de prestatierapporten via API

Na de vele door onze bewakingscentra uitgevoerde controles stellen wij prestatierapporten op over uw onder bewaking geplaatste webdiensten.

Bewaren van uw bewakingsgegevens

De door onze bewakingscentra verkregen monitoringgegevens worden per dag gegroepeerd om prestatierapporten op te stellen die naar u worden verstuurd via e-mail en die tevens beschikbaar zijn via de beheertool van uw aboonement die een rapportbeheerder bevat. Deze prestatierapporten worden ad vitam bewaard en zijn op elk moment toegankelijk.
Start uw gratis proef