Ik heb mijn waarschuwing niet ontvangen...

Uw toepassing is uitgevallen en u hebt geen waarschuwing ontvangen? Wij zullen samen met u stap voor stap nagaan wat dit kan hebben veroorzaakt:

Stap 1

Controleer in de lijst van waarschuwingen of het bewakingssysteem wel degelijk een waarschuwing voor uw toepassing heeft gegenereerd. Immers, indien u hebt geopteerd voor een bewakingsfrequentie met lange tussentijden, is het mogelijk dat ons platform de panne niet heeft opgemerkt. Het spreekt vanzelf dat een bewaking om de 60 minuten niet dezelfde precisie biedt als een bewaking om de minuut. Aan u om de juiste frequentie te kiezen in functie van het belang van de diensten die u laat bewaken.

 1. Verbinding met de internetsite
 2. Menu 'Toepassingen'
 3. Activeer de opdracht 'Lijst met waarschuwingen' voor de desbetreffende toepassingen

Ziet u de waarschuwing? JA/NEEN

Indien niet, dan heeft ons systeem geen waarschuwing voor uw toepassing gegenereerd. Het is dus normaal dat u geen waarschuwingen hebt ontvangen. Als dat wel had moeten gebeuren, controleer dan of er geen onderhoudsregel gedefinieerd is voor uw toepassing. De onderhoudsregels definiëren periodes waarin u wenst dat uw bewaking wordt onderbroken.

Zo ja, ga naar stap 2

Stap 2

Controleer of uw toepassing wel degelijk toegewezen is aan uw media:

 1. Verbinding met de internetsite
 2. Menu 'Toepassingen'
 3. Activeer de opdracht 'media toewijzen' voor de desbetreffende toepassing

Is uw desbetreffende medium wel degelijk toegewezen aan uw toepassing? JA/NEEN

Indien niet, dan hebt u geen waarschuwing ontvangen omdat het medium niet is toegewezen.

Zo ja, ga naar stap 3

Stap 3

Ga na of uw medium wel degelijk actief is.

 1. Verbinding met de internetsite
 2. Menu "media"

Is uw desbetreffende medium wel degelijk actief? JA/NEEN

Indien niet, dan hebt u geen waarschuwing ontvangen omdat het medium niet actief is. Wij raden u aan om het nu te activeren.

Zo ja, ga naar stap 4

Stap 4

Ga na of er geen onderhoudsregels gedefinieerd zijn voor uw medium:

 1. Verbinding met de internetsite
 2. Menu "media"
 3. Activeer de opdracht 'onderhoudsregels beheren' voor het desbetreffende medium

Zijn er onderhoudsregels op het ogenblik van de waarschuwing? JA/NEEN

Zo ja, dan hebt u geen waarschuwing ontvangen omdat het medium op dat moment in onderhoud was.

Indien niet, ga naar stap 5

Stap 5

Als het een medium van het type e-mail betreft, raden wij u aan om te controleren of onze mails niet als ongewenste mail worden beschouwd in uw mailbox. U kunt het medium ook testen om te controleren of alles naar behoren werkt. Tot slot kunt u contact opnemen met onze supportdienst om u te helpen.

Indien het een medium van het type sms betreft, raden wij u aan om te controleren of uw gsm wel ingeschakeld is en naar behoren werkt (netwerk, ...). Neem vervolgens contact met onze supportdienst op om te onderzoeken of het om een probleem met uw operator of met het routingplatform voor de sms-berichten gaat.

Start uw gratis proef