Mogelijkheid om onderhoudsperiodes te bepalen

U kunt voor elk van uw onder bewaking geplaatste diensten de onderhoudsperiodes waarin de bewaking van internetVista® wordt onderbroken bepalen. Doorgaans wenst u geen waarschuwingen te ontvangen tijdens vooraf geplande onderhoudsverrichtingen omdat de werkonderbreking van uw bewaakte website of dienst in dat geval door uw technisch team gepland en gecontroleerd is.

U kunt regels voor terugkerend en niet terugkerend onderhoud bepalen. Een voorbeeld van een terugkerende onderhoudsperiode is "elke maandag van 23.00 tot 23.30 u" , een voorbeeld van een niet terugkerende regel is "op maandag 1 mei 2010 tussen 22.00 en 22.30 u".

Tijdens de hele geplande duur van het onderhoud wordt uw dienst niet bewaakt en ontvangt u geen waarschuwingen. Maar als de bewaakte dienst op het einde van de onderhoudsperiode niet naar behoren werkt, treedt het alarm terug in werking en wordt u op de hoogte gesteld.

Op dezelfde manier kunt u tevens onderhoudsperiodes voor uw media instellen. Met dit mechanisme kunt u ervoor zorgen dat de monitoring normaal doorloopt, maar dat het medium waarvoor u een onderhoud hebt ingesteld niet wordt gewaarschuwd. U kunt bijvoorbeeld beslissen dat uw gsm elke nacht in onderhoud is van 23.00 tot 6.00u maar dat de waarschuwingen via e-mail de klok rond verzekerd blijven.

Start uw gratis proef